Kastély, Kúria, Kastélyszálloda, Vár, Templom, Műemlék, Utazás - Egresi János (2013. HUNGARY)

Magyar English DeutschKapcsolat:

e-mail

A portál magán portál, magán véleményt tartalmaz!
Jogi nyilatkozat


Látogatottsági statisztikák
www.kastélyok.hu
2006.05.21 óta


www.kastélyok.hu
2015.03.04 óta
Barangolások Európában Határok nélkül (Egresi János)

Kiemelt kategoriák
( Magyarország )

- Kastélyszálloda
- Kastély
- Vadászház
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Étterem
- Pincészet
- Panziół
- Utazás (Travel)


( Ausztria )

- Kastély
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Panzió
- Utazás (Travel)


Kastélyok Magyarországon

Ennek a lapnak a megtekintés száma: 2063

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Kategória Műemlék

Kép album megtekintése

Cím 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
GPS koordináta N 47.504843,E 19.030028
Régió Pest
Megye Budapest

Internet

http://www.mol.gov.hu/

e-mail

info@mol.gov.hu

Telefon

1/225-2843

Megjegyzés

Összeállította és fényképezte: Egresi János - Felvitel dátuma: 2008-09-25 - Látogatás dátuma: 2008-09-20 - Utolsó módosítás: 2015-10-14A gyorsuló idő évről évre új kihívásokkal szembesíti a történelmi Magyarország, napjainkban a Magyar Köztársaság központi levéltárát, az évszázados hagyományokkal bíró Magyar Országos Levéltárat.

Az évente egy kilométerrel gyarapodó levéltári anyag (igaz még kivételesen) lassan átlépi az évezred határát, miközben sok tízezres felvételszámokkal gyarapodik az elektronikusan rögzített iratanyag, amelynek számottevő része – összekötve a pontos tájékozódást lehetővé tévő adatbázisokkal – már közvetlenül elérhető a világhálón. Az elmúlt esztendőben ennek a munkának a keretében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, megkezdődött, illetve folytatódott a középkori Magyar Királyság okleveleinek és a sok tízezer darabból álló térképgyűjteménynek digitalizálása.

Napirenden van a kormányülések 1945 után keletkezett jegyzőkönyveinek a feldolgozása, előkészületben van az 1720-as és 1828-as országos összeírások on-line hozzáférhetővé tétele. Bízunk abban, hogy az egyre szűkülő pénzügyi feltételek ellenére az elektronikus tájékoztatás, kutatás lehetőségei, ha lassan is, de bővülni fognak.

Az intézmény sajátos keveréke a hivatalnak és a tudományos műhelynek. A levéltári anyag időnként nem kevés gondot jelentő átvétele, az iratképző szervek munkájának ellenőrzése, a sok-sok milliónyi dokumentum rendezése, adatainak jegyzékbe és adatbázisba foglalása avatott szakmai felkészültséget kíván.

A levéltár története
Az ország levéltára (Archivum Regni) 1756. évi alapításakor a pozsonyi országházban talált otthonra. Innen 1784-ben a feloszlatott klarissza apácarend budai kolostorának épületébe, a budai országházba költözött.
A Magyar Királyi Országos Levéltár létrehozásakor, 1874-ben fölmerült egy önálló levéltári épület felépítésének terve. Pecz Samu, a Műegyetem tanára csak 1912-ben kapott megbízást a Bécsi kapu terén lévő bosnyák laktanya helyére építendő levéltár terveinek elkészítésére. A híres építész, akinek nevéhez számos budapesti középület megalkotása fűződik.
Pauler elképzelései és a nemzetközi tapasztalatok alapján neoromán stílusú épületet tervezett, amely akkor az ország egyetlen, eredetileg is levéltári célokra szánt épülete volt.

Az építkezés 1913 őszén kezdődött meg, a befejezést és a beköltözést azonban az első világháború és az azt követő pénzügyi nehézségek lehetetlenné teték. A fordulat Klebelsberg Kuno gróf kultuszminisztersége idején következett be. Bethlen István gróf kormányának nagyformátumú művelődéspolitikusa pénzt és fáradságot nem kímélve törekedett elősegíteni az építkezés befejezését. A levéltár Csáki Dezső főigazgatósága alatt, 1923-ban költözhetett be a palotába.

A külső kőszobrász munkákat Mikula Ferenc, a belső szobrászatot pedig Langer Ignác készítette. Az épület gazdag belső diszítését Klebelsberg elképzeléseinek megfelelően alakították ki. A miniszter a falképek témáit személyesen beszélte meg Dudits Andor festőművésszel, akit 1925-1929 között elvégzett munkájáért állami nagy aranyéremmel jutalmaztak.

A lépcsőházat és az emeleti csarnokokat Róth Miksa műhelyében készűlt színes üvegablakok díszítik, amelyek a falfestményekkel összehangolt elrendezésben ábrázolják a történelmi Magyarország egymással földrajzi és történelmi kapcsolatban lévő városainak címereit.

A félemeleti lépcsőfordulóban a Szent Koronát tartó angyal és mellette az Imre királyunk uralkodása idején meghonosodott, hétszer vágott, a vágásokban lépegető oroszlánokat ábrázoló címer látható.

Az emeleti szekkók a független magyar állam középkori történetének fontos pillanatait jelenítik meg:

  • Bethlen Gábor erdélyi fejedelem

  • Szent István király megalapítja a pannonhalmi apátságot

  • III. Béla király elrendeli a hivatali írásbeliség bevezetését

  • II. András király esküt tesz az Aranybullára

  • Luxemburgi Zsigmond király, a törvényhozó


Tanácsteremben lévő freskók, Hunyadi Mátyás híres budapesti könyvtárában, és Remete Szent Pál szarkofágját hozzák Lajos király elé, ábrázolják.


A Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületében őrizzük az államhatalom, a jogszolgáltatás, a központi kormányszervezetek és intézmények, az egyesületek 1945 előtt keletkezett iratanyagát, valamint számos híres család iratait. Az itt elhelyezett mintegy 36 kilóméternyi iratanyag legértékesebb része a több mint százezer, 1526 előtt keletkezett oklevelet magába foglaló középkori gyűjtemény. Párját ritkítja a gazdag térkép és tervtár gyűjtemény is.

Külsõ hivatkozások:


Az oldalt megnézők hozzászólásai

www.kastlyok.hu  * Start  *