Kastély, Kúria, Kastélyszálloda, Vár, Templom, Műemlék, Utazás - Egresi János (2013. HUNGARY)

Magyar English DeutschKapcsolat:

e-mail

A portál magán portál, magán véleményt tartalmaz!
Jogi nyilatkozat


Látogatottsági statisztikák
www.kastélyok.hu
2006.05.21 óta


www.kastélyok.hu
2015.03.04 óta
Barangolások Európában Határok nélkül (Egresi János)

Kiemelt kategoriák
( Magyarország )

- Kastélyszálloda
- Kastély
- Vadászház
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Étterem
- Pincészet
- Panziół
- Utazás (Travel)


( Ausztria )

- Kastély
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Panzió
- Utazás (Travel)


Kastélyok Magyarországon

Ennek a lapnak a megtekintés száma: 4485

Kund Kastély

Kategória Kastély

Kép album megtekintése

Cím Somogyfajsz, Kossuth u. 62.
GPS koordináta N 46.503080,E 17.568570
Régió Dél-Dunántúl
Megye Somogy

Internet

http://www.stvsz.hu/

e-mail

Telefon

Megjegyzés

Összeállította és fényképezte: Egresi János - Felvitel dátuma: 2007-01-01 - Látogatás dátuma: 2013-06-08 - Utolsó módosítás: 2013-06-09Somogyfajsz község Somogy megyében, a Marcali kistérségben.

A falu a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet határán fekszik, a Marcalit Kaposvárral összekötő úton. Változatos növény- és állatvilága, a biodiverzitás magas foka teszi különlegessé Fajszot.
A faluról az első írásos emlék 1239-ból származik, de egy feltárt oskohó azt bizonyítja: már a X. század közepén település volt e helyen, illetve közvetlen környékén, amely már a honfoglalás korában is lakott volt (Fajsz fejedelem). Ezt bizonyítja a falu határában föltárt őskohó, mely 1996-tól múzeum.
Feltételezhetően a honfoglalás után Fajsz fejedelem alakította ki egyik központját Somogyfajsz környékén. A fejedelem bukása után került a terület Koppány családjának a kezébe. A XVI. században Fajszi Ferenc és Török Bálint birtokában volt e vidék. Jó száz évvel később már csak pusztaként szerepelt.
A falu utolsó birtokosa, a Kund család volt. 1872-ben épített eklektikus stílusú kastélyuk építészeti muemlék. A kastélyt több mint 14 hektáros park veszi körül, évszázados fákkal. Hozzá tartozik még a család temetkezési helyéül épült Szent-Vendel kápolna.

Természetes élővilága nagyon gazdag. Mivel a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet határán fekszik, ritka növényeket és állatokat is megfigyelhetünk a környéken. Somogyfajsz a Somogy Természetvédelmi Szervezet székhelye, amely természetvédelmi és területkezelő feladatokat lát el Belső-Somogy jelentős részén.

Somogyfajsz nevezetességei

    Kund-kastély és parkja (helyi védettség alatt)
  • Római katolikus templom, melynek hatalmas ablakait Róth Miksa tervezte. A templom különlegessége még faragott szószéke, szobrai és a falakon elhelyezett kálvária-képek.

  • Őskohó múzeum, IX. századból származó kohókban állítólag a honfoglalás-kori hadsereg (Fajsz fejedelem) fegyverei készültek. Az erdőben található látványos épület a horgásztó partján fekszik, mely sok egyéb mellett a vidék egyik természeti ékessége.MARCALI ÉS TÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
Készült a Marcali és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás megbízásából
a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának Dunántúli Tudományos Intézetében
Programvezető: Kraftné Dr. Somogyi Gabriella, Pécs, 1999. december
(részlet): ...."A műemlékek közül a turizmusban a jövőben is kiemelkedő szerepet fog játszani az 1872-ben épült somogyfajszi Kund-kastély, amely ma még szerény körülmények között természet-védelmi- és idegenforgalmi információs központként tevékenykedik nagy sikerrel. A térség számos kastélya még ma is közszolgálati célokat szolgál, turisztikai hasznosításuk sok eset-ben nem is várható. Ilyenek a Széchenyi-kastély Marcaliban, Pusztakovácsi három kastélya közül kettő, a böhönyei Festetics-kastély. A kéthelyi Hunyadi-kastély tulajdonosa a Fővárosi Önkormányzat a közeli jövőben el kívánja adni az épületet, ezzel megteremtődik a lehetősége a kastély közcélú hasznosításának, amit a kistérség szereplői is támogatnak. Eseti rendezvények szereplőiként a turisztikai vonzerők részét képezik azok a civil szerve-ződések, amelyek, a térség hagyományainak őrzésében rendkívül fontos szerepet játszanak. A balatonszentgyörgyi Kis-Balaton Táncegyüttes, a kéthelyi Asszonykórus, a marcali Baglas Néptáncegyüttes, a mesztegnyői Honismereti és Természetvédő Egyesület, a nemesvidi Ha-gyományőrző együttes, a táskai Asszonykórus őrzi a népviseletet és a hagyományokat. A kulturális turizmus kínálatában sajátos vonzerőt jelenthetnek, a kistérség különleges te-lepülésformát mutató falvai: Tapsony jellegzetes sugaras rendszerben épült település, a köz-ponti térről öt irányba futnak ki az utcák – az eredeti településkép megőrzése a térségi szintűtelepülésrendezési irányelveknek részét kell, hogy képezze. Pusztakovácsi 7 km hosszú egy-utcás falu. Megfelelő interpretálással ezek az értékek kiegészítő programként piacképessé tehetők a turizmus piacán."


Petesmalmi Vidrapark
Mike és a lábodi útelágazó között, félúton, hamarosan feltűnik az útszélen a Vidraparkot jelző tábla. Az erdei úton, – amely személyautóval is viszonylag jól járható – egy 10 perces kellemes zötykölődés után elénk tárul a Patikus tó, megérkeztünk Petesmalomba.

A Nagyzsilip túloldalán kialakított, a természetes vidrakotorék minden részletét hűen utánzó kifutóban él Luca és Aladár, a két mentett vidra. Mindkettőjük anyját autó ütötte el. Körös-körül a tórendszeren számos fajtársuk él.
A Vidrapark WEB lapja

Külsõ hivatkozások:


Az oldalt megnézők hozzászólásai

www.kastlyok.hu  * Start  *