Kastély, Kúria, Kastélyszálloda, Vár, Templom, Műemlék, Utazás - Egresi János (2013. HUNGARY)

Magyar English DeutschKapcsolat:

e-mail

A portál magán portál, magán véleményt tartalmaz!
Jogi nyilatkozat


Látogatottsági statisztikák
www.kastélyok.hu
2006.05.21 óta


www.kastélyok.hu
2015.03.04 óta
Barangolások Európában Határok nélkül (Egresi János)

Kiemelt kategoriák
( Magyarország )

- Kastélyszálloda
- Kastély
- Vadászház
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Étterem
- Pincészet
- Panziół
- Utazás (Travel)


( Ausztria )

- Kastély
- Vár
- Várkastély
- Múzeum
- Templom-Vallás
- Panzió
- Utazás (Travel)


Kastélyok Magyarországon

Ennek a lapnak a megtekintés száma: 4958

Festetics - Szentgyörgyi - Horváth Kastély

Kategória Kastély , Kastélyszálló

Kép album megtekintése

Cím Szeleste
GPS koordináta N 47.308219,E 16.827965
Régió Nyugat-Dunántúl
Megye Vas

Internet

http://www.szelesteikastely.hu/

e-mail

info@szelesteikastely.hu

Telefon

Megjegyzés

Összeállította és fényképezte: Egresi János - Felvitel dátuma: 2007-01-01 - Látogatás dátuma: 2009-05-02 - Utolsó módosítás: 2015-08-29Összeállította: Derecskei Gyula
Szeleste Árpád-kori település Szombathely és Répcelak között. Kastélyparkja védett, az ország legszebb tájképi kertjei közé tartozik. Közel 150 éven keresztül építették, szépítették egykori tulajdonosai, csupán kedvtelésből, nagy hozzáértéssel és költséggel. Kapcsolatban álltak koruk legnevezetesebb kertépítőivel, módszeresen fejlesztették és bővítették növényállományát. A hagyomány szerint utolsó főnemesi tulajdonosa, báró Baich Mihály majdnem teljes jövedelmét a park fejlesztésére fordította. A botanikus végzettségű báró, rendszeresen vásárolt növényeket külföldön és telepítette le kertjében. A gyűjtőmunka eredményeként, mintegy kétezer növényfajta volt a parkjában. Különösen az örökzöld és fenyő, valamint a sziklakerti pozsgás növényállománya volt jelentős. A báró nem csak egyedül gyönyörködött növényeiben. Már második világháborút megelőzően megnyitotta kertjét a falu lakosai előtt. Talán ennek köszönhető, hogy különösebb károsodás nélkül sikerült megőrizni a park növényállományát. A falu lakosai ismerték és megszerették a kertet és vigyáztak rá.
Hasonlóan épült és bővült folyamatosan a kertben álló nagy kastélyépület is. Hajdani tulajdonosai sok energiát és költséget fordítottak berendezésére, műkincsek vásárlására. Borovszky Sámu, a 19.század neves történésze, az ország vármegyéiről írt monográfiájában így írt a vas-megyei Szeleste kastélyáról: „Remek szép lépcsőháza régi fegyverekkel és régiségekkel van díszítve, lakosztályai pedig értékes keleti szőnyegeket, antik tárgyakat, nagy értékű bútordarabokat, festményeket stb. tartalmaznak. Kápolnája rendkívül érdekes és értékes bibliai jeleneteket ábrázoló régi festményeket foglal magában.” A kastély és a birtok egymást követő tulajdonosainak közös vonása volt, hogy nem sajnálták pénzüket a kastélyépületre, berendezésére és a kertépítésre költeni. Az is közös volt bennük, hogy mindnyájan eladósodtak,csődbe mentek, kénytelenek voltak birtokukat eladni.
Az uradalom tulajdonosai már a 13.században a Szelesteyek voltak és azok is maradtak a 17.század végéig. Ekkor a birtokot Szelestey Annával kötött házassága révén szentgyörgyi Horváth János vas megyei alispán utódai örökölték. A szentgyörgyi Horváth-ok a 17.században költöztek Vas megyébe Horvátországból. Két testvér, István és Ferenc 1631-ben kaptak ll.Ferdinánd királytól nemességet és adománylevelet a répceszentgyörgyi uradalomra. Innen eredt „ szentgyörgyi” előnevük. A család tagjai híres építkezőknek számítottak. Megyeszerte számos nemesi lakot építettek, bővítettek. A szelestei birtok apáról fiúra szállt. Mindnyájan fontos megyei tisztségeket töltöttek be. Volt köztük alispán, főispán, a királyi tábla ülnöke. A Szelestén birtokos szentgyörgyi Horváth-ok egyik legnevezetesebb és legsikeresebb tagja ll.Zsigmond (1737-1809), császár és királyi kamarás, békési főispán, udvari tanácsos, volt. Fiatalon a magyar nemesi testőrségben szolgált. Kiváló üzleti érzékkel rendelkezett. Sógorával, petőházi Gludovác Józseffel közösen, több sikeres befektetésük és vállalkozásuk volt. Egyik legnevezetesebb a balatonfüredi Horváth ház felépítése és elegáns szállodakénti üzemeltetése. Kevesen tudják, hogy az első Anna-bált is az ő Anna Krisztina nevű lánya névnapján rendezték. A balatonfüredi Anna-bál máig az egyik legsikeresebb és legelegánsabb rendezvény Magyarországon. Másik eredményes befektetésük a budai Horváth kert megvétele, majd étteremkénti és szinházkénti üzemeltetése volt. Erről szól a máig népszerű dal: „Legyen a Horváth kertben Budán….” A 18.század végén, a ll.József uralkodása alatti katonai térképen a szelestei kastélyt kőből építettnek tüntették fel. Ez feltehetően egy egyszerűbb épület volt, amely már nem felelt meg a család társadalmi és vagyoni helyzetének. Ezért szentgyörgyi Horváth Zsigmond és Gludovác József 1791-ben, 260000 forintért, közösen megvették a hegyfalui uradalmat és kastélyt Gróf Haller Gáborné Grassalkovich Annától. Az épület felújítása során, a díszterem kifestését, a falak festményekkel való díszítését Dorffmeistertől rendelték meg. A megszokottnál nagyobb volumenű díszítés erősítheti azt a feltételezést, hogy szentgyörgyi Horváth Zsigmond szabadkőművesként a régió nagymestere volt. A páholy titkos rendezvényeihez, szükségük volt egy, az átlagosnál díszesebb helyiségre. Ezt a célt szolgálhatta a hegyfalui kastély nagyterme. A festményeket csak a művész leírásából, valamint az 1900-ban készült fényképfelvételekről ismerjük. Arról sincs adat, hogy a család Szelestéről átköltözött volna Hegyfalura. A kastélyban Gludovác József lakott, majd a legfiatalabb Horváth fiú, lll. József örökölte meg apja halála után. Mivel a 19.század első évtizedében Szelestén új kastélyt építettek ( vagy a régit bővítették ki, klasszicista stílusban ), feltételezhetjük, hogy a család továbbra is ott lakott. A bővítésre utalhatnak a jelenlegi épület egyes földszinti helyiségeinek donga, illetve fiókos donga boltozatai. Ezt az épületet építtette át angol neogótikus stílusban szentgyörgyi Horváth László, vas megyei alispán, ll.Zsigmond unokája, 1855-ben. Az építkezés és a berendezés meghaladta az alispán anyagi lehetőségeit, csődbe ment. 1871-ben kénytelen volt birtokától és kastélyától megválni. A szentgyörgyi Horváth család történetéhez tartozik még, hogy két tagja kapott grófi címet a királytól. 1803-ban l.Antal huszár ezredes, valamint ll.Zsigmond fia, lll.Zsigmond gróf Hugonayként. Szelestén az új birtokos gróf Festetich Andor lett, aki a dégi Festetich családból származott. Fiatalabb fiú lévén, a dégi hitbizomány idősebb testvérére szállt. A kastélypark fejlesztését, növények telepítését az új tulajdonos azonnal megkezdte. Mintául az országszerte híres dégi angol-kert szolgált. Ritka, távoli országokból származó növényeket ültetettet a parkba. Számottevő gyűjteménye volt értékes bútorokból, festményekből és szőnyegekből, melyeket a kastélyban helyezett el. Ezek bemutatására sok helyre volt szüksége, ezért a 19.század végén nagyszabású átépítésbe kezdett. Az épület korábban földszintes szárnyára emeletet húzatott, külső és belső átalakítások is történtek. Az építkezés költségei a gróf anyagi lehetőségeit meghaladták, 1901-ben ő is csődöt jelentett. Közben fivére utód nélküli halálával, megörökölte a Dégi Hitbizományt, oda költözött családjával. A szelestei kastélyt ismét áruba bocsájtották.
Az új tulajdonos báró Baich Mihály volt. Feltehetően a park léte miatt vette meg a birtokot, hiszen a nagyméretű kastélyra nem volt szüksége. Rendszerezte a növényállományt. Különösen az örökzöldek és fenyőfélék fordultak elő nagy számban. Sok ritka sziklakerti pozsgás növénye volt a teraszosan kialakított sziklakertekben. A háború alatt és után sem ment tönkre a park. A falu lakói sajátjuknak érezték és nagyrészt megőrizték növényállományát. Bár a tagosítás során kiosztották, felparcellázták, az új tulajdonosok is nagyjából fenntartották eredeti állapotát. A kisajátítást követően a kastélyépületben volt népfőiskola, továbbképző központ és pártiskola. Kezelte az erdészet és a községi tanács. A parkot védetté, a kastélyt műemlékké nyilvánították. Teljes felújítást követően 2000-től, melléképületeivel együtt kastélyszállót rendeztek be és üzemeltetnek.


Kastélyszálló
Csodálatos ős parkban (Szelestei Arborétum) területén, egy nagyon szépen helyreállított Kastély, melyet Szállodaként üzemeltetnek. Nagyon kedvező árakat alkalmaznak, mind a szállás, mind az étkezés tekintetében. Nem csak helyreállított, hanem szépen fenntartott Kastélyhotel. Ízléses belső színharmóniát alkalmaztak (pasztell színek).

Szívélyes és udvarias fogadtatásban volt részünk a Recepción. A Recepciós Hölgy készségesen körbevezetett bennünket az egész Kastélyban, bemutatta az épületet, majd egy hangulatos étteremben elfogyaszthattunk egy kis desszertet, udvarias, gyors kiszolgálás mellett.Ide biztosan vissza fogunk térni szálló vendégként is, és akkor megis

Külsõ hivatkozások:


Az oldalt megnézők hozzászólásai

www.kastlyok.hu  * Start  *