06 Gotische Halle 01 Arbeitszimmer Kronprinz 03 Damensalon 04 Musikzimmer
05 Dekanatsgang 07 Maucher Griff 08 Neuburger Portale 09 Erster Renaissancesaal
10 Papstschwert 11 Zweiter Waffengang 12 Hofkueche 13 Speisesaal
14 Kreuzgang Westfluegel 15 Kreuzgang zwei Fluegel LageplanBGD bgdschl1abgr
Sektkeller