72_Erzsebetvaros_kastelyM

Roman-Catholic Church in Dumbraveni, Romania
Exterior, the Roman-Catholic Church "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" in Dumbraveni, Romania, an historic monument which is over 1,000 years old.