Deák Ferenc, Festetics kastélyok, Söjtör

Festetics kastély (iskola), Söjtör ojtor meg a haza DeakFerenc2 sojtor meg a haza Deak-kastely sojtor meg a haza Deak-kastely 1990
sojtor meg a haza Gyogysertar dfsojtor Sojtor-Deak (3) Deák Ferenc szülőháza, Söjtör
deak haz13 20101108 11221987 20101108 11214935 DSCF4958
DSCF4959 DSCF4960 DSCF4961 DSCF4962
DSCF4963 DSCF4964 DSCF4965 DSCF4966
DSCF4967 DSCF4968 DSCF4969 DSCF4970
DSCF4971 DSCF4972 DSCF4973 DSCF4974
DSCF4975 DSCF4976 DSCF4977 DSCF4978
DSCF4979 DSCF4980 DSCF4981 DSCF4982
DSCF4983 DSCF4984 DSCF4985 DSCF4986
DSCF4987 DSCF4988 DSCF4989 DSCF4990
DSCF4991 DSCF4992 DSCF4993 DSCF4994
DSCF4995 DSCF4996 DSCF4997 DSCF4998
DSCF4999 DSCF5001 DSCF5002 DSCF5003
DSCF5004 DSCF5005 DSCF5006 DSCF5007
DSCF5008 DSCF5009 DSCF5010 DSCF5011
DSCF5012 DSCF5013 DSCF5014 DSCF5015
DSCF5016 DSCF5017 DSCF5018 DSCF5019
DSCF5020 DSCF5021 DSCF5022 DSCF5023
DSCF5024